Yasal Düzenlemeler

20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,  çok tehlikeli (A) ve tehlikeli (B) iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerine,  İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirmiştir.

50 kişi ve daha fazla personeli bulunan, az tehlikeli (C) iş kollarında yer alan işyerlerinin de aynı şekilde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

50 kişiden daha az personeli bulunan ve az tehlikeli (C) iş kollarında yer alan işyerlerine, 1 Temmuz 2020 tarihinden başlayarak İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Az tehlikeli (C) iş kollarında bulunan işyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili 1 Temmuz 2020 tarihini beklemeksizin yerine getirmeleri gereken sorumlulukları şunlardır :

-
İş Güvenliği Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması 
- Acil Durum Planı Hazırlanması
- Çalışanlara Acil Durum Tahliye Eğitimi
- Yılda Bir Kere, Acil Durum Tatbikatı
- Yangınla Mücadele Planı Hazırlanması
- İlk Yardım Eğitimi
- Çalışanların Sertifikalı İş Güvenliği Eğitimi Alması
- Koruyucu ekipmanların belirlenmesi, temin edilmesi
- İş Güvenliği Talimatlarının Hazırlanması
- Kullanılması gereken iş güvenliği işaret ve tabelalarının belirlenmesi ve temini

1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tam olarak uygulamaya geçerek, tüm işyerlerini kapsayacak duruma gelecektir.

Nace Kodu Nedir?

Nace kodu, diğer adıyla işkolu kodu. İşyerinizin faaliyet alanını belirleyen rakamdır. Uygulamada,  4'lü (dörtlü) ve 6'lı (altılı) olmak üzere, iki şekilde kullanılmaktadır. Dörtlü ve altılı kod arasındaki fark, alt iş kolu tanımından kaynaklanır. Nace kodlarını belirleme yetkisi, yasayla TOBB'a verilmiştir.    

Nace kodunun 4 basamağı işkolu kodu olarak, SGK sicil numaranızın içinde bulunur. 2. basamağından başlar, 5. basamakta sonra erer.

Örnek :

Kirmizi OSGB Ankara

Detaylı Bilgi

Kırmızı OSGB hakkında detaylı bilgi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hizmetler

Kırmızı OSGB olarak verdiğimiz hizmetlerle ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Bölgeler